Hino XZU720L 3.5 Tấn Thùng Mui Bạt

685.000.000

So sánh