Xe Tải Bồn Phun Nước Tưới Cây Rửa Đường

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Trường Long Auto chuyên thiết kế sản xuất xe chuyên dụng

Xe  bồn phun  nước tưới cây rửa đường được thiết kết đạt tiêu chuẩn đăng kiểm. Bồn được sử dụng vật liệu cao cấp. Hệ thống phun nước vòi nước sử dụng vật liệu bên bỉ. Xe bồn phun nước tới cây rửa đường luôn luôn đạt hiệu quả cao.